našeslužby

mandátna správa pohľadávok

Prebieha na princípe efektívnej správy pohľadávok pre klienta s cieľom dodržania platobnej disciplíny jednotlivých dlžníkov klienta. Spoločnosť RECLAIM, a.s. disponuje kvalitným a prepracovaným systémom vymáhania pohľadávok, ktorým zabezpečuje klientom vysoké percento úspešnosti pri vymáhaní pohľadávok. Spoločnosť ponúka klientom online webový prístup, pomocou ktorého dokáže klient sledovať vývoj spravovaných pohľadávok.

odkup portfólií pohľadávok

Možnosť odkupu pohľadávok z vlastných zdrojov predstavuje pre spoločnosť reclaim, a.s. zaujímavú investičnú príležitosť ako zhodnotiť vlastné zdroje. Portfólia prehľadávok následne môže spoločnosť predať ďalšiemu investorovi alebo sa zamerať na ich vymoženie.

consulting

Spoločnosť reclaim, a.s. disponuje kvalitnými znalosťami, skúsenosťami a informáciami v oblasti pohľadávkového a finančného trhu. Z toho dôvodu dokáže klientom vypracovať rôzne formy analýz, prehľadov a štatistík podľa požadovaných kritérií. Spoločnosť reclaim, a.s. tiež dokáže participovať ako konzultant pri rôznych obchodných prípadoch jednotlivých klientov.