víziareclaim

Dôležitým faktorom úspešného rozvoja spoločnosti reclaim, a.s. je maximálna spokojnosť klientov, predovšetkým v oblasti osobitného prístupu, rýchlosti a úspešnosti pri mandátnej správe klientských pohľadávok. Spoločnosť reclaim, a.s. má ambície dosiahnúť významné postavenie na slovenskom pohľadávkovom trhu.

ktosme

Spoločnosť reclaim, a.s. je špecialista na správu, inkaso a vymáhanie pohľadávok formou outsourcingu resp. mandátnej správy, ako aj formou odkupu pohľadávok.

Patrí do skupiny Proxy Finance pôsobiacej v strednej Európe so sídlom v Prahe. Spoočnosť reclaim, a.s. vznikla odčlenením (spin off) z materskej spoločnosti Majetkový Holding, a.s. s cieľom maximalne sa sústrediť na svoj predmet činnosti a to správu, inkaso a vymáhanie pohľadávok.

Pre klientov poskytuje spoločnosť reclaim, a.s. komplexné riešenia v oblasti celého životného cyklu pohľadávok s dôrazom na rýchlosť, efektivitu a minimalizáciu nákladov bez ohľadu na to, či sa jedná o korporátne (B2B) alebo retailové (B2C) pohľadávky. Spoločnosť nemá vyhradenú sektorovú orientáciu, naopak disponuje skúsenosťami a predpokladmi na úspešnú správu pohľadávok v sektore financií, utilities, telekomunikačných služieb, priemyslu a ďalších podnikateľských odvetví.

reclaim, a.s. má silné kapitálové zabezpečenie pre potreby prípadného odkupu portfólií pohľadávok svedčia o spôsobilosti spoločnosti byť silným konkurentom na slovenskom finančnom trhu. Skúsený tím spoločnosti reclaim, a.s. spravoval pohľadávky vo výške viac ako 1 500 000 000 € a zabezpečil inkaso vo výške viac ako 70 000 000 €.

Spoločnosť reclaim, a.s. disponuje skúseným tímom zamestnancov schopným rýchleho, odborného a efektívneho vymáhania pohľadávok. Spoločnosť taktiež dlhodobo spolupracuje (networking) s advokátskymi kanceláriami, exekútorskými úradmi, súdmi a dražobnými spoločnosťami v rámci Slovenskej republiky.

Spoločnosť reclaim, a.s. ďalej disponuje flexibilným, na mieru vyvinutým informačným systémom a efektívnvne navrhnutými vnútornými procesmi a systémom pre úspešné vymáhanie pohľadávok, umožňujúcim flexibilitu resp. schopnosť prispôsobiť sa špecifikám každého klienta a to vo všetkých fázach životného cyklu pohľadávok, berúc na zreteľ, či je subjekt ešte Vaším klientom (ďalej v zmluvnom vzťahu), alebo už len dlžníkom. Hlavným cieľom spoločnosti je dosiahnúť čo najvyššiu spokojnosť klientov pri správe pohľadávok.