našereferencie

 

- odkúpenie balíkov pohľadávok fyzických a právnických osôb v rámci verejného výberového konania „VVK2003“, „VVK2005“, „VVK2007“, „VVK2008“ a „VVK2009“

- odkúpenie balíkov retailových a korporátnych pohľadávok

- odkúpenie 9 balíkov retailových pohľadávok

- odkúpenie retailových pohľadávok

- odkúpenie korporátnych pohľadávok

- odkúpenie retailových pohľadávok

- odkúpenie retailových pohľadávok

- odkúpenie korporátnych pohľadávok

- odkúpenie retailových pohľadávok

- odkúpenie korporátnych pohľadávok

- odkúpenie balíkov retailových a korporátnych pohľadávok