reclaim

reclaim, a.s. je spoločnosť špecializujúca sa na správu, inkaso a vymáhanie pohľadávok formou mandátnej správy alebo ich odkupom. Vďaka skúsenému tímu zamestnancov disponuje spoločnosť predpokladmi na úspešnú správu pohľadávok v sektore financií, utilities, telekomunikačných služieb, priemyslu a iných podnikateľských sektorov. Hlavným cieľom reclaim, a.s. je dosiahnutie čo najvyššej miery spokojnosti klientov.

Spracúvanie osobných údajov podľa GDPR v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 do dňa 27.4.2016 (ďalej ako GDPR) a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.